Wyniki

Nie potwierdzenie PK + 8 minut, do generalki czas trasy krótkiej mnożony x 2,73