Rajd na orientację

"Olędry"

TP50 i TP25 na mapie poniemieckiej z 1893 roku w skali 1:25 000. Okolice niektórych punktów kontrolnych będą rozświetlone na mapie do BnO 1:10 000.                 

  Długości optymalnym wariantem (głównie drogowym):

TP50   42 PK w tym P.K.O. 50,2km (etapy 1,2,3 -> kolejonść zaliczania etapów obowiązkowa)

8,2km 7PK => P.K.O. => 25,8km 18PK => 16,2km 16PK

 

TP25  24 PK w tym P.K.O 24,4km (etap 1 i 3 -> kolejonść zaliczania etapów obowiązkowa)

8,2km 7PK => P.K.O. => 16,2km 16PK

     Na starcie otrzymuje się mapę w formacie A4 (z materiału nie wymagającego laminowania, woreczków strunowych, itp). 

Punkty kontrolne na danym etapie zalicza się w dowolnej kolejonści (scorelauf).

Po dobiegnięciu do P.K.O. następuje sprawdzenie karty startowej. Potwierdzenie obecności na podstawie zapisanego czasu przez sędziego. 

       Osoby z trasy TP50 w czasie biegu z etapu 2 na etap 3 (na wysokości nieczynnego P.K.O.) muszą obowiązkowo wysłać sms-a na numer 697226918 ze swoim numerem z karty startowej. Nie muszą wysyłać sms-a osoby z aktywną aplikacją śledźgps (+gps i transmisja danych).

   Na PK będą lampiony, zbudowane ze ścian bocznych graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, których wysokość i długość boku podstawy wynoszą po 30cm. Każda ściana boczna lampionu podzielona jest przekątną na część lewo-górną o kolorze białym oraz prawo-dolną o kolorze pomarańczowym (ew. czerwonym).

   Potwierdzenie obecności następuje poprzez perforację karty startowej perforat. P.K.O. zalicorem znajdującym się w bezpośrednim pobliżu lampionu. W przypadku gdy w miejscu PK nie będzie perforatora, punkt zalicza się na podstawie zdjęcia typu selfie z charaterystycznym obiektem w pobliżu. Należy zadzwonić do sędziego.

     Oprócz punktu kontrolno odżywczego, na około dziesięciu PK znajdować się będzie woda w buteleczkach 0,5l oraz w mniejszej ilości izotonik.

     Planowany jest w sumie około kilometr po ulicach. Zdecydowana większość terenów jest zalesiona drzewami iglastymi. Drogi leśne są piaszczyste, nie licząc okresów po deszczu. Teren podlega pod Pojezierze Poznańskie a więc można się spodziewać polodowcowych zbiorników wodnych, oczek wodnych oraz stromych sandrów. 

Klasyfikacja końcowa, będzie ustalona na podstawie czasu końcowego, do którego dolicza się 30 minut za każdy nie potwierdzony PK.

Przebieg rywalizacji będzie można oglądać na sledzgps.pl

Należy pobrać aplikację, włączyć ją, uzyskać sygnał GPS i transfer danych internetowych przed startem.